Communicatie met opdrachtgever

De communicatie met de opdrachtgever gebeurt bij ons altijd persoonlijk en direct. Persoonlijke aandacht en directe communicatie worden door onze opdrachtgevers als prettig ervaren. In het eerste overleg worden duidelijke afspraken gemaakt naar wens van de opdrachtgever. Hierdoor kan er in het vervolgtraject snel geschakeld en effectief gewerkt worden.

Daarnaast is correcte en directe communicatie met andere betrokken partijen en structureel overleg tussen opdrachtgever en andere betrokken partijen noodzakelijk om transparant te kunnen handelen. Uit deze overleggen vloeien vervolgacties voort die door Remcom bewaakt worden. Iedereen wordt door Remcom op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en uit te voeren acties.

Netwerk Remcom

Op afstemming met de opdrachtgever wordt het netwerk van Remcom ingezet om de juiste personen, bedrijven of instanties op de juiste plek inzetbaar te maken. De eisen en wensen van de opdrachtgever worden vastgesteld en vastgelegd en gecommuniceerd naar de betrokken partijen. Remcom stemt alle uit te voeren werkzaamheden, verantwoordelijkheden en gemaakt afspraken met betrokken partijen af met de opdrachtgever. Door krachten te bundelen en samenwerkingen aan te gaan met connecties uit het netwerk van Remcom worden unieke en succesvolle evenementen gerealiseerd.

Bewaken, adviseren en corrigeren

Vanzelfsprekend nemen wij, Remcom, de verantwoordelijkheid over het bewaken van de voortgang van de organisatie voorafgaand van het evenement en de coördinatie tijdens het evenement. Remcom neemt een adviserende rol in en corrigeert daar waar nodig de voortgang. Door inzicht te geven in uit te voeren acties en werkzaamheden kan duidelijk worden welke partij waar verantwoordelijk voor is. In het overleg komen alle zaken aan de orde. Het volgen van een strakke planning is hierin leidend.

Wet- en regelgeving

Remcom zorgt er uiteraard voor dat uw evenement getoetst wordt op de wet- en regelgeving die van toepassing is. Het vergunning traject wordt stap voor stap doorlopen en over de voortgang, actie- en aandachtspunten wordt tijdig verslag gelegd aan de opdrachtgever. De uitvoering en operationele invulling hiervan worden uitgevoerd in overleg en naar wens van de opdrachtgever.

Begroting en budgetbewaking

Naar aanleiding van de ideeën, het concept of de gestelde kaders stelt Remcom in overleg met de opdrachtgever een begroting samen. De beschikbare budgetten worden bewaakt en er wordt gekeken hoe de budgetten per onderdeel het efficiëntst kunnen worden ingezet om de beste resultaten te behalen. De begroting komt aan de orde tijdens het structurele overleg.

Evenementen die wij organiseerden:

Vragen?

Remco Mattaar

Eigenaar & Directeur
remco@remcom.nu
+31 (0)6 28 52 86 55
© Remcom